สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
การอบรมโครงการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ
 17 ส.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. หารือการประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
 26 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิภาพครู ณ โรงแรม Mida Sea Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี
 22 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
 13 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ลงนาม MOU กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 18 สหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
 29 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัด ภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 23 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th