สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ลงนาม (MOU)
 7 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
 2 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
จัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
 13 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประชุมสามัญประจำปี 2559
 13 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ประจำปี 2561 กลุ่มภาคเหนือ
 12 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่
 29 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.mail.go.th