สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.๒๕๔๖
 10 ก.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีบวงสรวงฯ ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันคล้ายวันสถาปนา ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 9 ก.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๘
 9 ก.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 8 ก.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.
 2 ก.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
 1 ก.ย. 2558  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

  0-2654-6433-6    webadmin@otep.moe.go.th