สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยี่ยมชมบูธงานมิติใหม่ฯ
 25 พ.ค. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การสัมมนาวิชาการ 'มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย'
 22 พ.ค. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การบรรยายวิชาการ ไข้หวัดใหญ่ และวิธีการป้องกัน
 11 พ.ค. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ต้อนรับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อย่างเป็นทางการ
 11 พ.ค. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
 1 พ.ค. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ห้องเทพหัสดินฯ
 27 เม.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วม 3 หน่วยงาน
 24 เม.ย. 2558  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหารระดับสูง
 22 เม.ย. 2558  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

  0-2654-6433-6    webadmin@otep.moe.go.th