สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 8 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เบื้องหลัง...ก่อนเปิดบริการหอพัก สกสค. ยุคใหม่ ยันราคาเดิมเพื่อครู
 8 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ทั่วประเทศ (บางส่วน)
 4 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
หอพัก สกสค. ยุคใหม่ พร้อมให้บริการ
 4 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
คณะกรรมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประชุมกำหนดทิศทางการทำวิจัยในรูปแบบประชารัฐ
 1 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 66 ปี
 29 มิ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th