สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
สกสค. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 66 ปี
 29 มิ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
อบรม "การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกทั่วประเทศ
 1 มิ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ทดลองใช้ แอพพลิเคชั่น เพื่อ (น) ครู PuenKru
 27 พ.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
"ครู" สุขภาพดี กับ สถานพยาบาล สกสค.
 27 พ.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. เดินสายพบปะสมาชิก "โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส."
 23 พ.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มอบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารมูลนิธิช่วยเพื่อนครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และต้อนรับประธานมูลนิธิฯ คนใหม่
 3 พ.ค. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th