คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

-ว่าง- .

-ว่าง- .

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายธนพร สมศรี

นายธนพร สมศรี

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ