วิดีทัศน์ สกสค.
Image
รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูสนิท มณีรัตน์ "ครูผู้ทุ่มเทให้กับงานสอนศิลปะ"
 27 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูณัชตา ธรรมธนาคม "ครูผู้สืบสานมรดกและวัฒนธรรมไทย"
 26 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูเกษมสุข ชัยชิตาทร "ครูสร้างคนซ่อมคนให้เป็นคนดี"
 20 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ "จิ๋วแต่แจ๋ว" กับโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วจะรู้ว่าตู้เย็นหลังบ้าน คือ?
 19 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
เชิญชมรายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูเพ็ญศิริ คีมทอง "นางฟ้าพลิกป่าช้าให้เป็นสวรรค์ของเด็ก"
 13 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
เชิญชมรายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม ครูนักพัฒนาผู้สร้างการเรียนรู็ด้วย "แผ่นฟ้าและผืนน้ำ"
 12 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
เชิญชมรายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูบรรจง สมบัติ "โรงเรียนคือบ้านของผม นักเรียนคือลูกผม"
 12 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูเพลงชื่อก้องฟ้า สลา คุณวุฒิ
 6 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
รายการเชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับ ครูอัจฉรา คหินธพงศ์ ครูผู้เดินตามรอย "พ่อ"
 29 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
รายการเชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับ ครูไพลรัตน์ สำลี เจ้าของผลงานนวัตกรรม "จักรยานยนต์ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส ไม่ต้องชาร์ตไฟฟ้า"
 29 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...