ข่าวประชาสัมพันธ์
Image
Thumbnail
ภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 12 ต.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ต้อนรับคณะผู้บริหาร สกสค. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5 ต.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ภาพงาน "รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" ร่วมรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.
 25 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่องการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 22 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน" ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 17 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
"นายธนพร สมศรี" เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
 10 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2563
 9 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดทำร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 14 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคงของพนักงานเจ้าหน้าที่
 14 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูรับมอบแอลกอฮอลล์เจลจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 14 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...