ภาพกิจกรรม
Image
Thumbnail
งาน “ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ”
 3 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ร่วมจัดซุ้มประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
 25 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการวางแผนการเงิน" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 14 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 2 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง
 10 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 13 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีฯ
 16 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
คณะผู้บริหาร สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่
 3 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การอบรมโครงการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ
 17 ส.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. หารือการประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
 26 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...