ภาพกิจกรรม
Image
Thumbnail
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
 2 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประชุมสามัญประจำปี 2559
 13 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
จัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
 13 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ประจำปี 2561 กลุ่มภาคเหนือ
 12 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่
 29 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
วันครู ครั้งที่ ๖๒ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 16 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ
 6 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ขับเคลื่อนองค์กร เตรียมพร้อมบุคลากร ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
 7 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 27 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...