ภาพกิจกรรม
Image
Thumbnail
การอบรมโครงการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ
 17 ส.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. หารือการประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
 26 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิภาพครู ณ โรงแรม Mida Sea Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี
 22 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
 13 ก.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ลงนาม MOU กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 18 สหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
 29 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัด ภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 23 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
 6 มิ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง "บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ"
 1 พ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ทำ MOU 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดอกเบี้ย 3.5% แก้หนี้วิกฤติครู
 5 พ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค.
 11 เม.ย. 2560  |   อ่านต่อ...