ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
 17 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่
 18 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน
 18 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการวางแผนการเงิน" ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 14 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี ๒๕๖๐
 2 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
รับมอบเงินจากนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)
 1 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4/2560
 1 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง และมอบนโยบายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
 10 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ต้อนรับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อย่างเป็นทางการ
 3 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...