ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 1 เม.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดลพบุรี
 31 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
 31 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 3/2561
 27 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย
 25 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เปิดการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดภาคใต้
 23 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุม ผอ.สกสค.จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความเข้าใจ "ประเด็นธนาคารออมสินลดดอกเบี้ย 0.5-1%"
 16 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน สกสค.
 8 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี
 6 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
 5 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...