ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 16 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มอบนโยบายและบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
 12 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี
 28 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ
 27 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
 26 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี
 22 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 22 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ณ หอประชุมคุรุสภา
 16 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
 14 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ
 6 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...