นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
Image

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

 27 ม.ค. 2563  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการ กศน.
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.