นายกฤตชัย อรุณรัตน์
Image

นายกฤตชัย อรุณรัตน์

 4 พ.ย. 2564  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายกฤตชัย อรุณรัตน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ชั้น 3)
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต    กทม.   10300
โทรศัพท์ 0 2282 4084
มือถือ08 0665 7979
อีเมลล์                 -