รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร
Image

รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

 4 พ.ย. 2564  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ชั้น 2)
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต    กทม.   10300
โทรศัพท์                  -
มือถือ08 1821 6690
อีเมลล์                 -