พิธีบวงสรวงฯ ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันคล้ายวันสถาปนา ๙ กันยายน ๒๕๕๘
Image

พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี ณ บริเวณลานพระพฤหัสบดี

พิธีบวงสรวงรัชกาลที่ ๖ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ณ บริเวณหน้าหอประชุมคุรุสภา

ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘แหล่งที่มา : กลุ่มช่วยอำนวยการ

ภาพ : กลุมประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ