สกสค. ร่วมกับ คุรุสภา จัดพิธีบวงสรวง ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ พร้อมรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ 117,143 บาท
Image