สกสค.ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ล่วงลับ
Image

ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล 

และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ล่วงลับ

ณ สำนักสวัสดิภาพครู ชั้น 2 อาคาร สกสค.

วันที่ 29 กันยายน 2558

รูปภาพ