ตอบข้อข้องใจ...เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
Image


คำถาม : จำนวนสมาชิกทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม และรับสมัครใหม่
คำตอบ : สำหรับจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ และจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
          จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น          988,039          คน
          จำนวนสมาชิกเข้าใหม่              232          คน
          จำนวนสมาชิกถึงแก่กรรม         501          คน
และสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (www.otep.go.th)

          ประกาศ ช.พ.ค. (ชพค.8) เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
          ประกาศ ช.พ.ค. (ชพค.9) เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ข้อมูล/กลุ่ม ช.พ.ค.  สำนักสวัสดิภาพครู  

จัดทำ/กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ