พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 25 กุมภาพันธ์ 2559: กระทรวงศึกษาธิการ
Image