ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก สกสค. และส่วนปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์