ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีตกลงราคา
Image