สกสค. จัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Image

สกสค. จัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในพระราชวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

12 สิงหาคม 2559

รูปภาพ