การเปิดเผยราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงานซักผ้า-รีดผ้า โดยวิธีตกลงราคา
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์