ประมวลภาพ : ดร.พิษณุ ตุลสุข เข้ารับตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Image


รูปภาพ