ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์