ประมวลภาพ : น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช และสักการะเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯนายทวี บุณยเกตุ
Image


รูปภาพ