การเปิดเผยราคากลาง การจ้างซักรีดเครื่องใช้ในอาคารหอพักของ สกสค. โดยวิธีพิเศษ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์