สกสค. สนับสนุน ศธ. เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ "ห้องสื่อนวัตกรรมโรงเรียนห่างไกล" โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
Image


รูปภาพ