การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง และพัดลมดูดอากาศ จำนวน 6 ตัว
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์