สกสค. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ"
Image