สกสค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง "บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ"
Image