ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์