ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ
Image