สถานพยาบาล สกสค. ให้บริการฉีดวัคซีน...สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดโรค
Image