สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิภาพครู ณ โรงแรม Mida Sea Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี
Image

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู สำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง จำนวน 27 จังหวัด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและติดตามงานด้านกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งประกอบด้วย งานด้านทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. และงานด้านการเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ของผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดภาคกลาง จำนวน 81 คน ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Mida De Sea Hua hin อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          ทั้งนี้ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม และ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.
ผู้ดูและเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพ