ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความห่วงใยของพระราชา คุณภาพชีวิตครูที่พอเพียง"
Image