คำสั่งที่ 349/2560 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์