ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ส่วนกลาง และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ในการสัมภาษณ์
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์