ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Image