"ด้วยความรัก ศรัทธา" ต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ แก่คณาจารย์ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
Image