โครงการเสริมสร้างความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครู
Image

โครงการเสริมสร้างความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค. 
บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครู

          นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ สกสค. และบทบาทหน้าที่ความเป็นครู

          นายวินัย คุณวุฒิ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นางสาวพะนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นายอดุลย์ เงินศรี ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อีกทั้งนายสมชาย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคใต้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ภาพ/ข่าว : กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ