ประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค." ประจำปี พ.ศ.2561
Image

ประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2561

           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองร่างประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2561 

           ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายกำพล วันทา ตัวแทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งนี้มีนางอำนวยพร วัฒนารมย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ภาพ/ข่าว  :: กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ดูแลเว็บไซต์  :: กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ