ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีการลาป่วย ลากิจ หรือมาปฏิบัติงานสาย ประจำปี พ.ศ. 2560
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์