การเปิดเผยราคากลาง การจ้างจัดงานทำบุญเลี้ยงพระอุทิศสาวนกุศลให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จำนวน 1 งาน
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์