ข่าว สกสค. ฉบับที่ 308 : สถานพยาบาล สกสค. ให้บริการถึงที่ - ประทับใจ
Image