สกสค. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Image