ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญัติเฉพาะ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์