“รำลึกถึง นายทวี บุณยเกตุ” ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
Image

“รำลึกถึง นายทวี บุณยเกตุ” ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

          วันที่ 3 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 12  อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง “คุรุสภา” เพื่อเป็นสภาแห่งวิชาชีพครู และได้วางรากฐานการพัฒนาครู และพัฒนาการศึกษาของชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ จัดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางผานิตย์ มีสุนทร นายสำเริง กุจิรพันธ์ และนายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา  คณะกรรมการมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ นำโดย นายจักรพรรดิ วะทา เป็นประธานกรรมการฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมพิธี  

          ภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงและสักการะองค์เทพพระพฤหัสบดี  พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  รูปปั้นพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) รูปปั้นนายทวี บุณยเกตุ และศาลตา – ยาย ตามลำดับ หลังจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ และรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “ความกตัญญูกตเวทิตา” และการเสวนา เรื่อง “จูงมือสู่ฝัน คุยกันฉันท์พี่น้อง” มีผู้ร่วมเสวนา คือ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และรองเลขาธิการคุรุสภา โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการเสวนาได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่ทั้งสององค์กร คือ คุรุสภา และ สกสค. น่าจะมีการทำงานที่เชื่อมโยง และบูรณาการกันได้หลายๆ เรื่อง เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว :  กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
free porn