ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำบันทึก สกสค. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image