ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าด้วยการสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนฯ ของผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด/กทม. พ.ศ. 2561
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์