สกสค. ร่วมกับคุรุสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่าง พรบ.สภาครูฯ
Image