ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ ในกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
Image


รูปภาพ