สกสค. หารือแนวทางการสมัครเพื่อรับ "รางวัลเลิศรัฐ"
Image