ประมวลภาพ : การแถลงข่าวงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1"
Image


รูปภาพ