ประมวลภาพ : งาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562
Image