ประมวลภาพ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image


รูปภาพ